Agentie Imobiliara Info Ro

Agentie Imobiliara Info

Romana (Ro)English (United Kingdom)

Apartment 3 bedroom

75,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 0 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari,5 minute metrou,piata Gorjului, semistradal, str Floarea Rosie, vand 4 camere, confort 1 semidecomandat sporit, etaj 1/4, liber, S 88mp, contorizat integral, fara imbunatatiri, curat, orientare mixta, 2 gr sanitare, balcon 7 mp si pe sufragerie si pe dormitor, cadastru, intabulare in lucru, accept credit, poze la cerere,  75000euro, usor discutabil,camelia...
 
86,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 88 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, intre metrou Gorjului si metrou Pacii, zona Apusului, str Ghirlandei , semistradal, via a vis scoala 160, gradinita si scoala 190, vanzare 4 camere, confort 1, sermidecomandat, St 88mp, parter  inalt/4, bloc caramida, balcon 7mp inchis termopan pe sufragerie si pe dormitor, 1 minut statia Ratb 178 , 336, complex , piata, Apusului, Megaimage, contorizat complet, centrala proprie, 2 gr sanitare, orientare mixta, imbunatatiri, g,f,p,t,u.m.,partial mobilat, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, posibilitate loc parcare, mai multe poze la cerere, 86000euro, camelia...
 
82,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 90 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, strada Apusului, 5 minute statia 336, 178, intre metrou Gorjului si metrou pacii, vand 4 camere confort 1 sporit , semidecomandat, etaj 7/8, constructie 1983, bloc tip N, St 90mp, Sc 100mp, bucatarie mare patratoasa, 2 gr sanitare, 2 balcoane, contorizat, centrala, imbunatatiri, partial mobilat, cablu, internet, inetrfon, cadasytu, intabulare, loc parcare, orientare sud est, poze si schita la cerere, 82000euro, usor discutabil, camelia...
 
560 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Rent
 
Space 100 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, soseaua Virtutii, tramvai 41, inchiriere 4 camere confort 1 sporit, decomandat, etaj 4/8, liber, constructie 1990, S 100mp, 2 gr sanitare, 1 balcon, 1 bucatarie mare patratoasa,  5 minute metrou Lujerului, Cora, recent renovat, multiple imbunatatiri, la cheie, mobilat nou, utilat complet, cablu, internet, interfon, 560euro/luna, poze la cerere, camelia...
 
500 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Rent
 
Space 85 m²Rooms 10Bedrooms 3Bathrooms 1
Address Bucuresti
Militari, 10 minute metrou, piata Gorjului, 5 minute scoala 174, 3 minute scoala 310, 1 minut statia Ratb 178, Bld Uverturii intersectie str Dezrobirii, constructie 1980, bloc tip P, inchiriere 4 camere confort 1 semidecomandat sporit, etaj 7/8, liber, contorizat, orientare estica, 2 gr sanitare, bucatarie mare patratoasa, 1 balcon pe sufragerie, imbunatatiri, mobilat, utilat , cablu, internet, interfon, 500euro/luna, discutabil,  poze la cerere , camelia...
 
110,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 110 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Virtutii tramvai 41, semistradal, str apeductului, 5 minute metrou Cora Lujerului, vand 4 camere confort 1 sporit decomandat, etaj 1/8, constr 1990, St 110mp, 2 gr sanitare bucatarie mare patratoas, recent renovat, contorizat, multiple imbunatatiri, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, 110000euro, poze si schita la cerere, camelia...
 
87,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 100 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, Bld Iuliu Maniu, intrare stradala vedere mixta, 5 minute metrou Cora Lujerului, parc Politehnica, vand 4 camere confort sporit decomandat, etaj 4/10, St 100mp,constr 1977,  curat fara imbuntatiri, 2 balcoane, 2 gr sanitare, contorizat, cadastru, intabulare, accept credit, schita la cerere, 87000euro, camelia...
 
85,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 87 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, Bld Iuliu Maniu, intrare stradala, vedere mixta, posibilitate locuit sau firma, 5 minute metrou cora Lujerului, parc Politehnica, vand 4 camere confort 1 decomandat, etaj 1/10, contorizat, 2 gr sanitare, 1 balcon, geam baie, imbunatatiri partiale, S 87mp, constr 1977, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, 85000euro, camelia...
 
80,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 81 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Apusului, str Margelelor, vis a vis Tenis Club 2000, vand 4 camere, confort 1  decomandat, parter inalt/4, constr 1983, S 81mp, bloc tip N, 2 gr sanitare bucatarie mare patratoasa, orientare est vest, loc parcare, posibilitate balcon, imbunatatiri partiale, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, poze la cerere, 80000 euro,  camelia...
 
80,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 88 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Drumul Taberei, Ghencea, tramvai 41, str Constantin Titel Petrescu, vand 4 camere confort 1 semidecomandat sporit, etaj 6/8, constr 1980, S 88mp, bucatarie mare patratoasa, 2 gr sanitare, 1 balcon, imbunatatiri partaile, cadastru, intabulare, accept credit, 80000euro, camelia...
 
81,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 81 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Apusului, semistradal, str Ghirlandei, vis a vis scoala 160, vand 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 3/4,  constr 1980, S 81mp, bucatarie mare patratoasa, 2 gr sanitare, 2 balcoane, loc parcare adp, imbunatatiri, cablu, internet, interfon, cadastru,, intabulare, accept credit orientare est vest, pe mijloc, poze la cerere, 81000uro, usor discutabil, camelia...
 
77,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 78 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Apusului, 5 minute metrou Pacii, str Margelelor, vand 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 4/4, terasa ok, bucatarie mare patratoasa, 2 gr sanitare, 1 balcon, imbunatatiri, partial mobilat, cadastru, intabulare, accept credit, poze la cerere, 77000euro, usor discutabil, camelia...
 
86,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 86 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, strada Apusului, 1 minut Bld Iuliu Maniu, vand 4 camere, confort decomandat, etaj 2/8, constructie 1983, S 86mp, bucatarie mare patratoasa, 2 gr sanitare, 2 balcoane, imbunatatiri, cadastru, intabulare, accept credit, 86000euro,usor discutabil,  camelia...
 
81,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 78 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Apusului,metrou Pacii, str Eftimie Croitoru, vand 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 4/4, terasa ok, S 78mp, 2 gr sanitare, 1 balcon, bucatarie mare patratoasa, imbunatatiri, contorizat, liber, loc parcare adp, cadastru, intabulare, accept credit, 81000euro, poze la cerere, camelia...
 
75,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 85 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, intre piata  Gorjului si zona Apusului, str Estacadei, vand 4 camee confort 1 semidecomandat, etaj 3/4, liber, constr 1975, St 85mp, contorizat, posibilitate centrala, 2 gr sanitare, 1 balcon pe sufragerie, geam baie, bucatarie mare patratoasa, imbunatatiri, partial mobilat, cadastru, intabulare, accept credit, 75000euro, poze si schita la cerere, camelia...
 
86,000 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Sale
 
Space 100 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, intre metrou Gorjului si Pacii, semistradal , str Hanul Ancutei, vis a vis scoala , gradinita, vand 4 camere confort 1  sporit, parter inalt/4,liber,constr 1980 Sc 100mp,   obloane exterioare geamuri, orientare mixta, bucatarie mare patratoasa, 2 gr sanitare, recent renova, multile imbunatatiri la cheie, instalatiile electrice, termice, sanitare noi, cablu, internet, interfon, cadastru, inrtabulare. accept credit, 86000euro, poze si schita la cerere, camelia...
 
450 €
Category Apartment 3 bedroom
Type Rent
 
Space 67 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Apusului, intre metrou Gorjului si Pacii, 3 minute statia masina 336,178, intrare stradala, orientare est vest, inchiriere 4 camere, confort 2 semidecomandat, etaj 2/10, liber, contorizat, St 61mp, Sc 67mp, 1 baie , 1 balcon pe dormitor, recent renovat, multiple imbunatatiri la cheie, g,f,p,t,u.m.,a.c., usi interioare, instalatii electrice si sanitare noi, usi interioare, mobilat modern comanda, utilat nou complet inclusiv lcd, cablu, internet, interfon, poze la cerere, 450euro/luna, usor discutabil, camelia...