Agentie Imobiliara Info Ro

Agentie Imobiliara Info

Romana (Ro)English (United Kingdom)

Apartment 1 bedroom

46,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 45 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, 5 minute metrou Cora Lujerului, tramvai 41, Virtutii, statia Ratb, scoala 117, gradinita, parc Politehnica, semistradal, aleea Cetatuia, vand 2 camere, confort 1 decomandat sporit, cu hol locuibil in forma de T, St 45mp, balcon inchis termopan, orientare est vest , pe mijloc, etaj 9/10, contorizat, imbunatatiri, recent renovat, g,f,p,t,u.m.,usi interioare, instalatii noi, mobilat, utilat, complet, cablu, inetrnet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, 46000euro, poze si schita la cerere, camelia...
 
43,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 42 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Prelungirea Ghencea, intre str Brasov si Raul Doamnei, semistradal, vand 2 camere confort 2 decomandat sporit, etaj 5/10, S 40mp, imbunatatiri, g,f,p,t,u.m.,a.c., mobilat, utilat complet, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, 43000euro, usor discutabil, poze si schita la cerere, camelia...
 
250 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Rent
 
Space 45 m²Rooms 4Bedrooms 1Bathrooms 1
Address Chiajna
Cartier Militari Rezidence, comuna Chiajna, judetul Ilfov, strada Rezervelor,nr 54, bloc 5, inchiriere 2 camere , confort 1, etaj 7,mansarda inalta, bucatarie open space cu livingul, orientare sud est, pe mijloc, 2 lifturi, 5 minute statia 138,178, market, posibilitate loc parcare, constructie 2016, bloc anvelopat , multiple imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, usi interioare, calorifere noi, instalatii noi, mobilat modern, utilat complet nou, pat matrimonial dormitor, cablu, internet, interfon , contorizat, centrala proprie, 250euro/luna inclusiv contract, mai multe poze la cerere, camelia...
 
80,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 79 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Bucurestii Noi, 5 minute parc, piata 16 Februarie, intre metrou Jiului si metrou Bazilescu,parc, semistradal, str Crinului, nr 39, vand 2 camere confort 1 decomandat, etaj 1/3, constr 2012, bloc anvelopat, orientare estica, geam baie, posibilitate  cumparare loc parcare in  proprietate 5000euro, multiple imbunatatiri, la cheie, g,f,p,t,u.m.,a.c., centrala,usi interioare, instalatii noi, balcon logie inchis termopan si cu jaluzele,  cablu, internet, interfon, Su 63mp,St 66mp, Sc 79mp, apartament luminos, costuri reduse cu intretinerea, cadastru, intabulare, accept credit, mai multe poze la cerere, mobiliata, utilat nou, modern, 80000euro, camelia...
 
44,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 53 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Drumul Taberei, nr 122, semistradal, 7 minute parc Moghioros, tramvai 41, Billa, Auchan, vis a vis piata Chilia Veche, Carrefour, 1 minut statia Ratb, vand 2 camere, confort 1 semidecomandat, etaj 10/10, terasa ok, lift nou, orientare sudica, vedere catre liceul Eugen Lovinescu, contorizat integral inclusiv gaz, posibilitate de montare centrala, contuar la usa, imbunatatiri partiale, curat, mobilat, utilat, geam baie, St 53mp, loc parcare adp, aer conditionat, balcon de 5 mp, bucatarie patratoasa, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, poze si schita la cerere, 44000euro, usor discutabil, camelia...
 
53,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 53 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, 5 minute piata Veteranilor, metrou Lujerului, semistradal, vis a vis scoala, gradinita 142, strada Azurului, vand 2 camere, confort 1 decomandat, parter inalt/8, liber, constructie 1980, Su 53mp, fara balcon, bucatarie mare patratoasa,zugravit, geamuri termopane, cadastru, intabulare, accept credit, 53000euro,usor discutabil,  poze si schita la cerere, camelia...
 
60,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 53 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Cora Lujerului, semistradal, 5 minute metrou, piata, str Timonierului, 7 minute tramvai 41, Moll Plaza, scoala, gradinita 142, vand 2 camere confort 1 decomandat, parter inalt/10, constructie 1980, Su 53mp, Sc 58mp, imbunatatiri, partial mobilat, contorizat, cablu, internet, inetrfon, cadastru, intabulare, accept credit, poze si schita la cerere, 60000euro, usor discutabil, camelia...
 
70,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 70 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, strada Valea Lunga, semistradal, constr 2015, la cheie, vand 2 camere, confort 1, Sc 70mp,  sufragerie open space cu bucatarie , se poate inchide daca se doreste, 1 gr sanitar, 1 balcon de 9mp, terasa inchisa 22mp acces din apartament, bloc anvelopat, multiple imbunatatiri moderne , g,f,p,t,u.m.,a.c., usi interioare instalatii noi, contorizat, centrala, loc parcare, mmobilat lux, utilat nou complet, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, cash, 70000euro, poze si schita la cerere, camelia...
 
48,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 75 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Cartier Rezidential Confort City, str Splaiul Unirii , nr 9, constr 2011, 10 minute statia Ratb 223, 4 statii Ratb catre metrou, Popesti Leordeni, Ilfov, vand 2 camere confort 1 sporit decomandat, etaj 2/11, liber, Su 60mp, balcon 6mp, St 66mp, Sc 75mp, bloc anvelopat, lift, contorizat, centrala, multiple imbunatatiri la cheie, g,f,p,t,u.m., usi interioare noi, instalatii electrice, sanitare si termice noi,  balcon deschis, orientare sudica catre parculet, gradina, partial mobilat comanda, dressing hol , baie si bucatarie, nemobilat camere, cablu, internet, interfon, posibilitate parcare, cadastru, intabulare, accept credit, 48000euro, poze si schita la cerere, camelia...
 
69,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 60 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Bucurestii noi, vis a vis parc, metrou Bazilescu, 10 minute, strada Palisandrului, nr 35, vand 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 3/pod, liber, constr 2011, la cheie, St 50mp, Sc 60mp, bloc anvelopat, contorizat, centrala, imbunatatiri, g,f,p,t,u.m.,a.c., usi interioare, geam baie, balcon deschis, mobilat, utilat, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, poze si schita la cerere, 69000euro, discutabil, camelia...
 
48,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 40 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, zona Lujerului Cora, semistradal, aleea Cetatuia, vand 2 camere confort 2 sporit decomandat, etaj 2/10, liber, constr 1975,imbunatatiri, St 40mp, balcon pe sufragerie , mobilat partial, cadastru, intabulare, accept credit, 48000euro, camelia...
 
63,000 €
Category Apartment 1 bedroom
Type Sale
 
Space 55 m²Rooms 0Bedrooms 0Bathrooms 0
Address Bucuresti
Militari, 5 minute metrou, piata Veteranilor, Cora lujerului, semistradal aleea Zorelelor, 2 minute scoala , gradinita 142 str Azurului, vand 2 camere confort 2 decomandat sporit cu  hol locuibil in forma T, St 45mp, Sc 55mp, etaj 7/10,, recent renovat la cheie, multiple imbunatatiri, g,f,p,t,u.m., a.c., usi interioare, instalatii electrice, sanitate si terrmice noi, contorizat, centrala, mobilat modern comanda, utilat complet, cablu, internet, interfon, cadastru, intabulare, accept credit, poze si schita la cerere, 63000euro, usor discutabil, camelia...